SINH HOÁ

Architect c16000

MÁY XÉT NGHIỆM SINH HOÁ – ĐIỆN GIẢI TỰ ĐỘNG Nguyên lý xét nghiệm sinh hoá Kỹ thuật xét nghiệm miễn dịch Hóa phát quang tiên tiến nhất CHEMIFLEX Nguyên lý xét nghiệm điện giải Công nghệ chíp vi mạch (ICT – Integrated Chip Technology): Cho kết quả phân tích điện giải nhanh, chính xác, […]

SINH HOÁ

Architect c8000

HỆ THỐNG MÁY XÉT NGHIỆM SINH HOÁ TỰ ĐỘNG KẾT NỐI ĐIỆN GIẢI CÔNG SUẤT LỚN Maximize Your Productivity Through Leading Edge Science and Technology CẤU HÌNH CHUNG: 01 máy phân tích Sinh Hóa đứng trên sàn, bao gồm bao gồm 4 trung tâm: Trung tâm điều khiển (SCC – System Control Center) Trung tâm phân […]

SINH HOÁ

Architect c4000

HỆ THỐNG MÁY XÉT NGHIỆM SINH HOÁ TỰ ĐỘNG LINH HOẠT   Maximize Your Productivity Through Leading Edge Science and Technology   CẤU HÌNH CHUNG: 01 máy phân tích Sinh Hóa đứng trên sàn, bao gồm bao gồm 4 trung tâm: Trung tâm điều khiển (SCC – System Control Center) Trung tâm phân phối mẫu thực […]